Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 538,000 394,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 438,000 294,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
104,000 72,000 0
.name.vn 71,000 37,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 330,000 330,000
.net 350,000 350,000 350,000
.org 360,000 360,000 360,000
.biz 440,000 440,000 440,000
.info 440,000 440,000 440,000
.asia 510,000 510,000 510,000
.mobi 725,000 725,000 725,000
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,981,000
.tv 1,330,000 1,330,000 1,330,000
.co 898,700 909,700 887,700
.us 370,000 370,000 370,000
.eu 260,700 330,000 330,000
.site 990,000 990,000 990,000
.tel 480,000 480,000 480,000
.zone 792,000 803,000 792,000
.shop 917,400 1,105,500 1,105,500
.blog 696,000 841,000 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 330,000 360,000 330,000
.top 330,000 330,000 330,000
.in 550,000 550,000 550,000
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 825,000 825,000 825,000
.online 1,100,000 1,100,000 1,100,000
.cc 930,000 930,000 930,000
.name 290,000 290,000 290,000
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 299,200 299,200 299,200
.tw 1,100,000 1,100,000 1,100,000
.land 1,000,000 1,000,000 1,000,000
.company 580,000 580,000 580,000
.gift 620,400 642,400 620,400
.media 886,600 897,600 886,600
.ws 620,000 620,000 620,000