Bảng giá tên miền Việt Nam và quốc tế

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750.000₫ 480.000₫ Miễn phí
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670.000₫ 470.000₫ Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
386.000₫ 250.000₫ Miễn phí
.name.vn 71.000₫ 37.000₫ Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 290.000₫ 290.000₫ 290.000₫
.net 320.000₫ 320.000₫ 320.000₫
.org 320.000₫ 320.000₫ 320.000₫
.biz 360.000₫ 320.000₫ 360.000₫
.info 330.000₫ 320.000₫ 330.000₫
.asia 380.000₫ 3.760.000₫ 380.000₫
.mobi 440.000₫ 440.000₫ 440.000₫
.xxx 2.838.900₫ 2.838.900₫ 2.838.900₫
.tv 786.500₫ 797.500₫ 786.500₫
.co 780.000₫ 780.000₫ 780.000₫
.us 236.500₫ 247.500₫ 236.500₫
.eu 280.000₫ 280.000₫ 280.000₫
.site 841.500₫ 852.500₫ 841.500₫
.tel 317.900₫ 317.900₫ 317.900₫
.zone 701.800₫ 712.800₫ 701.800₫
.shop 841.500₫ 852.500₫ 841.500₫
.blog 638.000₫ 648.000₫ 638.000₫

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 49.000₫ 325.000₫ 49.000₫
.top 280.500₫ 291.500₫ 280.500₫
.in 480.000₫ 480.000₫ 480.000₫
.co.in 280.000₫ 280.000₫ 280.000₫
.firm.in 280.000₫ 280.000₫ 280.000₫
.net.in 320.300₫ 332.300₫ 320.300₫
.org.in 242.300₫ 232.300₫ 242.300₫
.com.co 460.000₫ 460.000₫ 460.000₫
.me 600.000₫ 600.000₫ 600.000₫
.online 1.214.200₫ 1.114.200₫ 1.214.200₫
.cc 780.000₫ 780.000₫ 780.000₫
.name 245.000₫ 246.000₫ 245.000₫
.gen.in 280.000₫ 280.000₫ 280.000₫
.ind.in 290.000₫ 280.000₫ 290.000₫
.tw 1.117.000₫ 1.117.000₫ 1.117.000₫
.land 724.200₫ 694.200₫ 724.200₫
.company 480.000₫ 480.000₫ 480.000₫
.gift 480.000₫ 480.000₫ 480.000₫
.media 663.300₫ 674.300₫ 663.300₫
.website 522.800₫ 532.800₫ 522.800₫
.ws 573.500₫ 553.500₫ 573.500₫