Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
386,000 250,000 0
.name.vn 71,000 37,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 300,000 300,000 328,000
.net 320,000 320,000 260,700
.org 320,000 320,000 276,100
.biz 484,000 484,000 484,000
.info 330,000 320,000 304,700
.asia 380,000 3,760,000 342,100
.mobi 440,000 440,000 434,500
.xxx 2,838,900 2,838,900 2,638,900
.tv 786,500 797,500 764,500
.co 780,000 780,000 783,200
.us 236,500 247,500 225,500
.eu 280,000 280,000 260,700
.site 860,200 849,200 838,200
.tel 317,900 317,900 317,900
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 849,200 860,200 838,200
.blog 643,000 653,000 696,300

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 50,000 325,000 50,000
.top 280,500 291,500 280,500
.in 480,000 480,000 480,000
.co.in 280,000 280,000 280,000
.firm.in 280,000 280,000 280,000
.net.in 320,300 332,300 320,300
.org.in 242,300 232,300 242,300
.com.co 460,000 460,000 460,000
.me 600,000 600,000 600,000
.online 1,214,200 1,114,200 1,214,200
.cc 780,000 780,000 780,000
.name 245,000 246,000 245,000
.gen.in 280,000 280,000 280,000
.ind.in 290,000 280,000 290,000
.tw 1,117,000 1,117,000 1,117,000
.land 725,000 725,000 725,000
.company 480,000 480,000 480,000
.gift 480,000 480,000 480,000
.media 663,300 674,300 663,300
.ws 573,500 553,500 573,500